Varför blir det färre och färre papperstidningar?

Känslan av att hålla i en rykande kopp kaffe i ena handen och en nytryckt tidning i den andra handen är oslagbar. Man känner sig oundvikligen som tagen ur en filmklassiker. Allt håller dock på att digitaliseras nu. Vi kan streama sport på nätet, arbeta online och naturligtvis läsa nyheter på våra telefoner. Därför blir papperstidningarna blir alltmer ovanliga. Istället blir de ersatta med mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Vad finns det för argument för att övergå till en digital tidning?

Vi sparar på vår jord

Prio ett för alla människor borde vara att ta hand om vårt hem, vår planet jorden. Papper är definitivt ett unikt material eftersom det är miljövänligt i många avseenden. Till exempel är det förnybart och biobaserat. Med andra ord så är papper gjort från träd som växer upp relativt snabbt igen efter att man huggit ner dem, till skillnad från fossila bränslen där vi bara har en viss mängd. Papper är därför också återvinningsbart och gör liten skada på miljön. Men det har sina nackdelar.

Träd växer inte upp över en natt, och vår jord behöver träd för att bibehålla balansen i ekosystemet och den biologiska mångfalden. Så man får inte ta ner för många träd på en gång, något som har varit ett stort problem sedan många år tillbaka. I många länder håller skogen på att försvinna helt.

Hushålla med resurserna

År 2000 konsumerade vi i Sverige över 2,2 miljoner ton papper. Inte bara tidningar då, utan också pappersförpackningar och andra pappersprodukter. År 2020 hade det minskat till nästan 1,5 miljoner ton. Helt klart bättre än förut, men fortfarande öppet för ytterligare förbättring.

Låt oss inse det, gårdagens nyheter är inte längre nyheter – det är historia. Så att varje dag producera tillräckligt många tidningar för att alla ska kunna läsa en nyhet som är aktuell i mindre än en dag är att slösa med resurser. Speciellt eftersom det finns andra alternativ att sprida nyheter på. Att lagra mat i pappersförpackningar är ett mycket bättre alternativ för miljön än plast, som kan ta flera hundra år på sig att brytas ned. Så varför inte spara in där vi kan, och använda de resurser vi har på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt?

Det billigare och snabbare alternativet

Återigen, gårdagens nyheter är historia. Att trycka och producera papperstidningar är både kostsamt och tidskrävande. I dagens värld där nyheter uppdateras ständigt så är papperstidningen en antikvitet redan innan den hamnat i tryckpressen. Att posta ett nyhetsinlägg på nätet är mycket billigare, och det tar mindre tid och energi. I många fall uppdateras nyheterna flera gånger i timmen, och informationen behöver snabbt nå ut till människor. När något viktigt händer så behöver vi få veta det så snabbt som möjligt.

Att läsa en papperstidning har visserligen sin charm, men att läsa nyheterna digitalt har fördelarna på sin sida.